DIENST VAN DE VOORBEREIDING

 • Mededelingen en drempelgebed door de dienstdoende ambtsdrager
 • Aanvangspsalm
 • Votum en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied (deze vervalt in de adventsperiode en de veertigdagentijd)

DIENST VAN HET WOORD

 • Gebed om verlichting met Gods Geest
 • Tijd voor de kinderen en zingen van het kinderlied (niet tijdens de zomervakantie)
  Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
 • Schriftlezingen en liederen
 • Overdenking
 • Antwoordlied

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'
 • Inzameling van de gaven (3 rondgangen: diaconaat, kerkrentmeesterlijk beheer en een extra doel).
 • Tijdens het collecteren komen de kinderen terug uit de kindernevendienst.
 • Slotlied
 • Heenzending en zegen, beantwoord met een gezongen 'Amen'.

Fotogalerie

Digitaal

Find Us On FaceBook - Image

Zoeken

Gebruik van cookies maakt het gemakkelijker om onze website te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website geeft u ons toestemming cookies te gebruiken.