Project Moldavië

Sinds vorig jaar heeft de PG West Maas en Waal het werk van Carmen in Moldavië geadopteerd. Door middel van collectes, inzamelingen van goederen en dergelijke proberen we Carmen te ondersteunen. Ook is er plaatselijk nog heel veel werk te doen. Hier is geld voor nodig en inzet van vele handen ter plaatse. De komende tijd gaan we bezig met het opzetten van activiteiten om zo middelen in te zamelen om met een groep jeugd en begeleiders ook daadwerkelijk ter plaatse zelf de handen uit de mouwen te steken. Meer info vindt u bij de Projectgroep Moldavië  

 

Introductie Carmen:

Van kinds af aan heb ik het idee gehad dat ik met armen in het algemeen wilde gaan werken. Vanaf mijn  tienertijd had ik de indruk dat ik met straatkinderen in Rusland wilde gaan werken. Sinds ik besloten had voor Iris Ministries te willen werken had ik mij in eerste instantie gericht op Afrika. Zij hebben in allerlei continenten projecten die onder hun vlag zijn gestart of als vrienden gelieerd zijn aan hen, met name in Afrika. In Oost-Europa is nog geen project van hun gestart. Aangezien ik altijd interesse heb gehouden voor Oost-Europa, ben ik mij gaan verdiepen in de arme delen hiervan en kwam ik uiteindelijk uit in Moldavië. Na een eerste bezoek aan Moldavië had ik het idee dat ik op de juiste plek was aangekomen. www.carmeninmoldova.org

Ik ben afgestudeerd HBO-Verpleegkundige en heb Theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de zomer van 2009 heb ik de Harvest School van Iris Ministries in Pemba, Mozambique gevolgd. Het werk dat ik in Moldavië verricht valt onder de vlag van Iris Global. www.irisglobal.org/ministry-locations/affiliates

Visie

  • Missie: Valuri de Har (Waves of Mercy) is een christelijke organisatie die zich inzet om op een levende en tastbare manier de geboden die Jezus het grootste noemde tot uitdrukking te brengen: ‘Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, geheel uw ziel, met geheel uw verstand en al uw krachten’, en ‘heb uw naaste lief als uzelf’. Valuri de Har richt zich voornamelijk op het dienen van de meest armen; de behoeftigen, de verlorenen en de gebroken en vergeten mens. Wij verlenen hulp aan de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

  • Visie:‘Valuri de Har’ richt zich voornamelijk op volwassenen en kinderen in de dorpen. Kinderen in de dorpen willen we helpen een toekomstperspectief te bieden en hun gaven en talenten te ontwikkelen. De allerarmste in de dorpen willen we bijstaan op lichamelijk, psychisch en geestelijk vlak. Waar mogelijk willen we hen ook een helpende hand bieden hun levensstandaard en mogelijkheden te vergroten op materieel vlak.

Fotogalerie

Digitaal

Find Us On FaceBook - Image

Zoeken

Gebruik van cookies maakt het gemakkelijker om onze website te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website geeft u ons toestemming cookies te gebruiken.